چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مسعود رجب نیا
میراث باستانی ایران( 1998)
نویسنده: ریچارد نلسون فرای   
مترجم: مسعود رجب نیا   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
باستان شناسی در ایران

24.00 دلار
اشکانیان (پارتیان)( 2001)
نویسنده: مالکوم کالج   
مترجم: مسعود رجب نیا   

ناشر: هیرمند

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

13.95 دلار
تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان( 2004)
نویسنده: التون دانیل   
مترجم: مسعود رجب نیا   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

16.00 دلار
تذکرة الملوک و سازمان اداری حکومت صفوی، یا، تعلیقات مینورسکی بر تذکره الملوک( 1999)
نویسنده: محمد سمیع میرزاسمیعا   
به اهتمام: محمد دبیر سیاقی   
مترجم: مسعود رجب نیا   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
سیاست
صفویه، افشاریه، زندیه

27.95 دلار