چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
الهام ملک زاده
مجموعه مقالاتی در پاسداشت مقام علمی، فرهنگی و تاریخی دکتر عبدالحسین نوایی( 2006)
گردآوری و گزینش: الهام ملک زاده   

ناشر: نوگل

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی

35.95 دلار
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه (از محرم تا شعبان 1306 ه.ق)( 2005)
نویسنده: ناصرالدین شاه   
تصحیح و ویرایش: دکتر عبدالحسین نوایی    الهام ملک زاده   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

30.00 دلار
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه( 2010)
تصحیح و ویرایش: عبدالحسین نوایی    الهام ملک زاده   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

28.50 دلار
جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد( 2014)
به کوشش: الهام ملک زاده    زهرا حامدی    زهرا علیزاده بیرجندی   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

31.50 دلار
موسسات خیریه رفاهی – بهداشتی در دوره رضاشاه( 2013)
نویسنده: الهام ملک زاده   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
دوره پهلوی

21.00 دلار
سیر تکوین و تطور حرفه مامایی در عصر قاجار و پهلوی( 2015)
نویسنده: الهام ملک زاده   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
قاجاریه
دوره پهلوی

26.95 دلار
در اعماق زمان: زندگی نامه سیاسی فیروزمیرزا فیروز (نصرت الدوله)( 2017)
نویسنده: الهام ملک زاده   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
زندگینامه های تاریخی

41.00 دلار
موسسات خیریه رفاهی - بهداشتی ایران در دوران پهلوی دوم (1320 تا 1357 شمسی)( 2018)
نویسنده: الهام ملک زاده   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
دوره پهلوی
اساطیر و تاریخ

35.00 دلار