چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
کریم اصفهانیان
نامواره دکتر محمود افشار (جلد پنجم)( 1989)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: کریم اصفهانیان   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی

38.50 دلار
نامواره دکتر محمود افشار (جلد چهارم)( 1988)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: کریم اصفهانیان   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی

40.95 دلار
اسناد تاریخی خاندان غفاری: سال های 1243 تا 1327 قمری (جلد اول)( 2006)
به کوشش: کریم اصفهانیان    بهرام غفاری   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

42.00 دلار
پژوهش های ایران شناسی، نامواره دکتر محمود افشار: جلد شانزدهم /ستوده نامه (2)( 2005)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: کریم اصفهانیان    محمد رسول دریاگشت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
ایران شناسی عمومی

34.50 دلار
پژوهش های ایرانشناسی، نامواره دکتر محمود افشار: جلد پانزدهم/ستوده نامه(1)( 2005)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: کریم اصفهانیان    محمد رسول دریاگشت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
ایران شناسی عمومی

31.95 دلار
پژوهش های ایران شناسی: نامواره دکتر محمود افشار /جلد هجدهم( 2009)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکرای: کریم اصفهانیان   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

63.00 دلار
پژوهش های ایران شناسی: نامواره دکتر محمود افشار/جلد نوزدهم( 2010)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: کریم اصفهانیان   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
ایران شناسی عمومی

50.00 دلار
مقالات سعید نفیسی،جلد دوم: بزرگان ادب-کتاب شناسی( 2011)
به کوشش: کریم اصفهانیان   
باهمکاری: محمدرسول دریاگشت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
مقالات ادبی

48.50 دلار
پژوهشهای ایران شناسی نامواره دکتر محمود افشار (جلد 22): دربرگیرنده سی و شش مقاله( 2014)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: کریم اصفهانیان   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
ایران شناسی عمومی
مجموعه ها و مقالات تاریخی

34.95 دلار
پژوهشهای ایرانشناسی نامواره دکتر محمود افشار (جلد 21): دربرگیرنده بیست و یک مقاله( 2013)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: کریم اصفهانیان   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

موضوع:
مقالات ادبی
مجموعه ها و مقالات تاریخی

30.50 دلار