چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سعید روحی
در محضر شیخ فضل الله نوری: اسناد حقوقی عصر ناصری (مجموعه دو جلدی)( 2006)
به کوشش: منصوره اتحادیه    سعید روحی   
پیشگفتار: سید علی آل داود   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
هویت‏، سنت، تجدد

55.00 دلار
مکاتبات میرزا قرمان امین لشکر( 2008)
به کوشش: منصوره اتحادیه    سعید روحی   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

38.50 دلار
زیر پوست شهر: راپورت های نظمیه (پلیس مخفی): شیراز: منتخبی از اسناد و مدارک عبدالحسین میرزا فرمانفرما از حکومت فارس( 2014)
نویسنده: منصوره اتحادیه    سعاد پیرا    سعید روحی   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

23.00 دلار
نفت چیاسرخ کرمانشاه: منتخبی از اسناد حکومتی عبدالحسین میرزا فرمانفرما 32-13919 قمری( 2015)
به کوشش: سعید روحی    منصوره اتحادیه (نظام مافی)    اسماعیل شمس   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

24.95 دلار
صرافی و صراف ها: منتخبی از اسناد حاج رحیم اتحادیه( 2016)
نویسنده: سعید روحی    منصوره اتحادیه (نظام مافی)   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
اقتصاد

33.00 دلار