چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد شکری فومشی
عکس های تاریخی بابل( 2006)
گردآورندگان: یوسف الهی    محمد شکری فومشی    شهرام قلی پور گودرزی   

ناشر: رسانش

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

47.50 دلار
مطالعات سغدی( 2007)
نویسنده: بدرالزمان قریب   
به کوشش: محمد شکری فومشی   

ناشر: طهوری

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

31.95 دلار
عناصر ایرانی در کیش مانوی( 2003)
نویسنده: پرادز اکتور شروو   
مترجم: محمد شکری فومشی   

ناشر: طهوری

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

12.50 دلار
تاریخ تبرستان( 2009)
نویسنده: اردشیر برزگر   
پژوهش و تصحیح: محمد شکری فومشی   

ناشر: رسانش

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

76.00 دلار
راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان (روش شناسی ویرایش و بازسازی)( 2017)
نویسنده: محمد شکری فومشی   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

33.00 دلار
ارج نامه ی ابوالقاسم اسماعیل پور: اسطوره ی بنیادها( 2017)
به کوشش: محمد شکری فومشی   
با همکاری: سمیرا نیک نوروزی    میثم محمدی   

ناشر: چشمه

موضوع:
مقالات ادبی

37.50 دلار
کتابشناسی مطالعات مانوی (شناخت موضوعی منابع و مآخذ)( 2018)
نویسنده: محمد شکری فومشی   
ویرایش: دژهوست گنک اکرم   

ناشر: طهوری

موضوع:
کتاب شناسی

31.00 دلار