چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
نرگس پدرام
کرمان در اسناد امین الضرب( 2005)
زیر نظر: دکتر اصغر مهدوی   
به کوشش: نرگس پدرام    ایرج افشار   

ناشر: ثریا

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

38.50 دلار
فهرست کتابخانه اصغر مهدوی (جلد اول)( 2007)
با یادداشت: ایرج افشار   
گردآوری: نرگس پدرام    مژده مهدوی   

ناشر: ثریا

موضوع:
کتاب شناسی

31.95 دلار
تبریز در اسناد امین الضرب: سال های 1299 تا 1315 ه.ق( 2008)
به اشراف: ایرج افشار   
به کوشش: نرگس پدرام    مژده مهدوی   

ناشر: ثریا

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

50.00 دلار
خراسان در اسناد امین الضرب( 2012)
نویسنده: نرگس پدرام   
به اشراف: ایرج افشار   
به کوشش: مژده مهدوی   

ناشر: ثریا

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

46.00 دلار
صورت هزینه ها و مخارج چاپ کتاب بحار الانوار (طبع کمپانی)( 2015)
به کوشش: نرگس پدرام    مژده مهدوی   

ناشر: ثریا

موضوع:
اسلام : کتاب های عمومی

44.95 دلار
مازندران در اسناد امین الضرب (سالهای 1280-1350 ق)( 2016)
به کوشش: نرگس پدرام    مژده مهدوی   

ناشر: ثریا

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

49.95 دلار