چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
دکتر عبدالحسین نوایی
مهد علیا به روایت اسناد( 2004)
به اهتمام: دکتر عبدالحسین نوایی   

ناشر: اساطیر

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

31.95 دلار
اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (جلد سوم)( 2001)
نویسنده: میرزا عبدالوهاب آصف الدوله   
به کوشش: دکتر عبدالحسین نوایی    نیلوفر کسری   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

22.95 دلار
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه (از محرم تا شعبان 1306 ه.ق)( 2005)
نویسنده: ناصرالدین شاه   
تصحیح و ویرایش: دکتر عبدالحسین نوایی    الهام ملک زاده   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

30.00 دلار
نایبیان کاشان (بر اساس اسناد)( 2000)
به کوشش: دکتر عبدالحسین نوایی    محمد بقایی شیرجینی   

ناشر: سازمان اسناد ملی ایران

موضوع:
از مشروطه تا پهلوی

31.95 دلار
مطلع سعدین و مجمع بحرین (مجموعه 4 جلدی)( 2004)
نویسنده: کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی   
به اهتمام: دکتر عبدالحسین نوایی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

148.00 دلار
احسن التواریخ (مجموعه سه جلدی)( 2005)
نویسنده: حسن بیگ روملو   
تصحیح و تحشیه: دکتر عبدالحسین نوایی   

ناشر: اساطیر

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

133.00 دلار
اشعار عامیانه ایران در عصر قاجاری( 2003)
نویسنده: والنتین ژوکوفسکی   
تصحیح و توضیح: دکتر عبدالحسین نوایی   

ناشر: اساطیر

موضوع:
آداب و رسوم مردم ایران

24.00 دلار