چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حسین احمدی
اسنادی از روابط ایران و فرانسه (پس از مشروطه تا پایان قاجار)( 2003)
به کوشش: حسین احمدی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

18.95 دلار
شکر نامه شاهنشاهی (تاریخ ششصد ساله قفقاز)( 2005)
نویسنده: بهمن میرزا قاجار   
مقدمه، تصحیح و یادداشت ها: حسین احمدی   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

16.00 دلار
اخبارنامه (تاریخ تالشان از سلطنت نادرشاه تا سلطنت محمد شاه قاجار)( 2004)
نویسنده: میرزا احمد میرزا خداویردی   
به کوشش: حسین احمدی   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

18.95 دلار
اسنادی از روابط ایران و روسیه (از صفویه تا قاجاریه)( 2008)
ترجمه: رحیم مسلمانیان قبادیانی    بهروز مسلمانیان قبادیانی   
ویرایش و توضیحات: حسین احمدی   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

39.95 دلار
تاریخ صافی(تاریخ قراباغ از ابتدا تا دوره دوم جنگ های روس و ایران)( 2011)
نویسنده: میرزا یوسف قراباغی   
به کوشش: حسین احمدی   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

26.50 دلار
دو رساله و دو گزارش درباره تالش شمالی( 2011)
به کوشش: حسین احمدی   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

24.50 دلار
تحولات منطقه ای: ویژه قفقاز (مجموعه مقالات)( 2006)
به کوشش: حسین احمدی   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

12.50 دلار
تاریخ قراباغ( 2005)
نویسنده: جمال جوانشیر قراباغی   
مقدمه، تصحیح و تحشیه: حسین احمدی   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

14.50 دلار
سه رساله درباره قفقاز( 2005)
مقدمه، تصحیح و یادداشت ها: حسین احمدی   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

14.50 دلار
شکر نامه شاهنشاهی (تاریخ ششصد ساله قفقاز)( 2005)
نویسنده: بهمن میرزا قاجار   
مقدمه، تصحیح و یادداشت ها: حسین احمدی   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

12.50 دلار