چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم زنجانی
دو رساله از عزالدین زنجانی (عمده الحساب و قسطاس المعادله فی علم الجبر و المقابله): نسخه برگردان دستنویس شماره 3457 مجموعه احمد سوم توپقاپی (استانبول)( 2016)
نویسنده: عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم زنجانی   
مقدمه: مریم زمانی   
زیر نظر: محمد باقری   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

33.95 دلار