چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
پرویز رجبی
از زبان داریوش( 2005)
نویسنده: هاید ماری کخ   
مترجم: پرویز رجبی   

ناشر: کارنگ

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

29.00 دلار
هزاره های گمشده (مجموعه 5 جلدی)( 2003)
نویسنده: پرویز رجبی   

ناشر: توس

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

143.95 دلار
مارکوپولو در ایران( 2002)
نویسنده: آلفونس گابریل   
مترجم: پرویز رجبی   

ناشر: اساطیر

موضوع:
سفر نامه ها

31.95 دلار
سده های گمشده: جلد اول: فروپاشی ساسانیان تا برآمدن صفاریان( 2006)
نویسنده: پرویز رجبی   

ناشر: پژواک کیوان

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

27.95 دلار
سده های گمشده، جلد دوم: صفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان( 2006)
نویسنده: پرویز رجبی   

ناشر: پژواک کیوان

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

37.00 دلار
سفرنامه اون ور آب (جامعه شناسی مهاجرت)( 2007)
نویسنده: پرویز رجبی   

ناشر: اختران

موضوع:
جامعه شناسی

16.95 دلار
ماه عسل ایرانی (خاطرات کنسول آلمان در تبریز 15-1914)( 2007)
نویسنده: ویلهلم لیتن   
مترجم: پرویز رجبی   
به کوشش: کیانوش کیانی   

ناشر: ماهی

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران
خاطرات تاریخی و سیاسی

26.95 دلار
سده های گمشده، جلد چهارم: سلجوقیان( 2008)
نویسنده: پرویز رجبی   

ناشر: پژواک کیهان

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

38.50 دلار
سده های گمشده، جلد سوم: دیلمیان، علویان، آل زیار و آل بویه( 2007)
نویسنده: پرویز رجبی   

ناشر: پژواک کیوان

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

33.00 دلار
کریم خان زند و زمان او( 2008)
نویسنده: پرویز رجبی   

ناشر: اختران

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

16.00 دلار