چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مسعود غلامیه
تاریخ مراغه به روایت تصویر( 2006)
نویسنده: مسعود غلامیه   

ناشر: اوحدی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

31.95 دلار
حاج صمدخان شجاع الدوله و رژیم مشروطه( 2001)
نویسنده: مسعود غلامیه   

ناشر: اوحدی

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران

21.50 دلار
سفرنامه مظفرالدین شاه به مراغه( 2010)
به کوشش: مسعود غلامیه    یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
سفر نامه ها

18.95 دلار
اسناد نویافته از تاریخ مراغه: مجموعه اسناد حکومتی دوره قاجاریه( 2009)
به کوشش: مسعود غلامیه    یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

37.00 دلار
اسناد نویافته از تاریخ مراغه: مجموعه اسناد شرعی در دوره قاجاریه( 2009)
به کوشش: مسعود غلامیه    یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

37.00 دلار
فتنه شیخ عبیدالله کرد: گزارش هایی از وقایع حمله اکراد به صفحات آذربایجان در دوره قاجاریه( 2011)
مصحح: یوسف بیگ باباپور    مسعود غلامیه   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
قاجاریه

42.95 دلار
تاریخ عکاسی در مراغه( 2011)
به کوشش: یوسف بیگ باباپور    مسعود غلامیه   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
نقاشی و عکاسی

18.95 دلار
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات( 2012)
نویسنده: زکریا بن محمد بن محمود کمونی قزوینی   
به کوشش: یوسف بیگ باباپور    مسعود غلامیه   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

66.00 دلار
مراغه در مطبوعات دوره قاجار( 2012)
نویسنده: مسعود غلامیه    یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

27.00 دلار
اسناد صمدخان شجاع الدوله (آذربایجان – ایران)( 2012)
نویسنده: مسعود غلامیه    یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

42.00 دلار