چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
فرامرز طالبی
دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان (جلدهای 1 تا 6)( 2006)
پدیدآورندگان: ولی جهانی    مسعود پورهادی    ناصر عظیمی دو بخشری    محمد بشرا    طاهر طاهری    فرامرز طالبی    بهروز همرنگ   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

55.00 دلار
شناختنامه اکبر رادی( 2004)
به کوشش: فرامرز طالبی   

ناشر: قطره

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

38.50 دلار
گیلان قدیم: عکس هایی از گیلان عصر قاجار( 2009)
به کوشش: فرامرز طالبی   
بازعکس: سعید محمودی ازناوه   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

39.95 دلار
دانشنامه ی فرهنگ و تمدن گیلان (5): تاریخ ارمنیان گیلان( 2006)
نویسنده: فرامرز طالبی   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در ایران

19.50 دلار
دانشنامه ی فرهنگ و تمدن گیلان (28): تئاتر گیلان (1)( 2009)
نویسنده: فرامرز طالبی   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

19.50 دلار
دانشنامه ی فرهنگ و تمدن گیلان (29): تئاتر گیلان (2)( 2009)
نویسنده: فرامرز طالبی   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

19.50 دلار
دانشنامه ی فرهنگ و تمدن گیلان (59) : تعزیه در گیلان (1) ( 2014)
نویسنده: فرامرز طالبی    عزت الله صمصام   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

18.95 دلار
دانشنامه ی فرهنگ و تمدن گیلان (60) : تعزیه در گیلان (2)( 2014)
نویسنده: فرامرز طالبی    عزت الله صمصام   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

18.95 دلار
جشن نامه ی استاد فریدون نوزاد( 2015)
به کوشش: فرامرز طالبی   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

27.50 دلار