چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
منوچهر ستوده
احیاء الملوک( 2004)
نویسنده: ملک شاه حسین بن ملک غیاث الدین سیستانی   
به اهتمام: منوچهر ستوده   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

27.95 دلار
فرهنگ ایران زمین: مجموعه 30 جلدی در 15 مجلد( 2006)
بنیاد گذاران: محمد تقی دانش پژوه    منوچهر ستوده    مصطفی مقربی    عباس زریاب خویی    ایرج افشار   
زیر نظر و به کوشش: ایرج افشار   

ناشر: سخن

موضوع:
ایران شناسی عمومی

629.95 دلار
سیر خط کوفی در ایران( 2006)
نویسنده: علی ایمانی   
مقدمه: منوچهر ستوده   

ناشر: زوار

موضوع:
خط و خطاطی

32.00 دلار
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات( 2003)
نویسنده: محمد بن محمود بن احمد طوسی   
به اهتمام: منوچهر ستوده   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

31.95 دلار
آثار و احیاء (متن فارسی درباره فن کشاورزی)( 1989)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
به اهتمام: منوچهر ستوده    ایرج افشار   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

29.00 دلار
آثار تاریخی ورارود و خوارزم (جلد اول: سمرقند و بخارا)( 2005)
نویسنده: منوچهر ستوده   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر
آثار و بناهای تاریخی

39.95 دلار
آثار تاریخی ورارود و خوارزم، جلد دوم: کش، ترمذ، بدخشان...( 2007)
نویسنده: منوچهر ستوده   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر
آثار و بناهای تاریخی

38.50 دلار
آثار تاریخی ورارود و خوارزم، جلد سوم: فرغانه، خجند و ...( 2009)
نویسنده: منوچهر ستوده   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی

63.00 دلار
مهمان نامه بخارا (تاریخ پادشاهی محمد شیبانی)( 2005)
نویسنده: فضل الله بن روزبهان خنجی   
به اهتمام: منوچهر ستوده   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر
تاریخ محلی و منطقه ای

26.95 دلار
تاریخ راقم( 2001)
نویسنده: میر سید شریف راقم سمرقندی   
به کوشش: منوچهر ستوده   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

21.50 دلار