چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
جمشید کیانفر
تاریخ بختیاری (به انضمام عکس های تاریخی از آلبوم بختیاری)( 2004)
نویسنده: علیقلی خان(سردار اسعد) بختیاری   
با همکاری: عبدالحسین لسان السلطنه   
به اهتمام: جمشید کیانفر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
قاجاریه
تاریخ محلی و منطقه ای

50.00 دلار
ناسخ التواریخ تاریخ قاجاریه: مجموعه 3 جلدی در 2 مجلد( 1998)
نویسنده: میرزا محمد تقی مستوفی سپهر   
به اهتمام: جمشید کیانفر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
قاجاریه

116.50 دلار
گنجینه نشریات ادواری فارسی: شیوه (شماره اول، دوم و سوم)( 2005)
به اهتمام: عبدالکریم جربزه دار   
زیر نظر: ایرج افشار    علی اشرف صادقی    کامران فانی    سید فرید قاسمی    جمشید کیانفر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

30.50 دلار
تاریخ پسندیده: تحریری از ظفرنامه یزدی (مجموعه 2 جلدی)( 2010)
محرر: روح الله منشی   
به اهتمام: جمشید کیانفر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

122.95 دلار
گنجینه نشریات ادواری: یادگار (مجموعه 5 جلدی)( 2008)
به اهتمام: عبدالکریم جربزه دار   
زیر نظر: ایرج افشار    علی اشرف صادقی    کامران فانی    سید فرید قاسمی    جمشید کیانفر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

284.00 دلار
مزدک نامه: جلد چهارم( 2011)
خواهان: جمشید کیانفر    پروین استخری   

ناشر: پروین استخری

موضوع:
ایران شناسی عمومی

89.50 دلار
کریمانه: به مناسبت شصت و شش سالگی عبدالکریم جربزه دارخادم فرهنگ و تمدن ایرانی( 2017)
به خواستاری: جمشید کیانفر   

ناشر: عطف

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

56.00 دلار