چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
دکتر سید محمد دبیر سیاقی
تاریخچه فرهنگ و مدارس سرزمین قزوین بر مبنای تعلیمات نوین (مجموعه 4 جلدی)( 2001)
مولفان: دکتر سید محمد دبیر سیاقی    ابراهیم صفاری   

ناشر: حدیث امروز

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

180.00 دلار
ره آغاز حکمت (یادداشت های روزانه میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی/مجموعه دو جلدی)( 2005)
نویسنده: میرزا علی اصغر حکمت شیرازی   
به اهتمام: دکتر سید محمد دبیر سیاقی   

ناشر: خجسته

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

99.50 دلار
یادداشت های روزانه سفر طهران (1292 تا 1294 ه.ش)( 2003)
نویسنده: میرزا علی اصغر حکمت شیرازی   
به اهتمام: دکتر سید محمد دبیر سیاقی   

ناشر: حدیث امروز

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

31.95 دلار
سرگذشت حسن صباح و جانشینان او (فصلی از جامع التواریخ)( 2006)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی   

ناشر: خجسته

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

15.50 دلار
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر درباره تاریخ ادبیات ایران( 2007)
تندنویسی، مقدمه، حواشی و فهارس: دکتر سید محمد دبیر سیاقی   

ناشر: خجسته

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

39.95 دلار
مقالات دهخدا (مجموعه دو جلدی)( 2008)
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی   

ناشر: اخوان خراسانی

موضوع:
سیاست

44.95 دلار