چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
ناصر تکمیل همایون
تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران (مجموعه سه جلدی)( 1998)
نویسنده: ناصر تکمیل همایون   
ویراستار: انسیه راعی   

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

موضوع:
قاجاریه
تاریخ محلی و منطقه ای

59.00 دلار
آبسکون، یا، جزیره آشوراده( 2002)
نویسنده: ناصر تکمیل همایون   

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

8.50 دلار
خلیج فارس( 2002)
نویسنده: ناصر تکمیل همایون   

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

9.00 دلار
انقلاب مشروطیت: از سری مقالات دانشنامه ایرانیکا( 2004)
زیر نظر: احسان یارشاطر   
ترجمه: پیمان متین   
مقدمه: ناصر تکمیل همایون   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران

20.00 دلار
رویدادها و یادمان های تاریخی تهران (جلد اول)( 2008)
به کوشش: ناصر تکمیل همایون   

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

31.00 دلار
دشتی به وسعت تاریخ (نگاهی جامع به نظرآباد، غربی ترین شهرستان استان تهران)( 2007)
نویسنده: حسین عسگری   
مقدمه: ناصر تکمیل همایون    یوسف مجید زاده   

ناشر: شهید سعید محبی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

37.00 دلار
خاستگاه تاریخی ایل قاجار( 2013)
نویسنده: ناصر تکمیل همایون   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
قاجاریه

15.95 دلار
ره آغاز فرمانروایی ایل قاجار( 2015)
نویسنده: ناصر تکمیل همایون   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
قاجاریه

21.95 دلار
رویدادها و یادمان های تاریخی تهران ( جلد دوم): از دارالخلافه ناصری تا پیروزی مشروطه( 2015)
نویسنده: ناصر تکمیل همایون   

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

28.00 دلار
محله کلیمیان تهران( 2016)
نویسنده: ناصر تکمیل همایون   

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

20.00 دلار