چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
اسماعیل شمس
عبدالحسین میرزا فرمان فرما (مجموعه 2 جلدی)( 2004)
نویسنده: منصوره اتحادیه   
با همکاری: غلامرضا سلامی    اسماعیل شمس   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران
زندگینامه های تاریخی

68.00 دلار
وبای عالمگیر: اسناد، مدارک و مکاتبات عبدالحسین میرزا فرمانفرما در حکومت کرمانشاه 23-1321 قمری( 2013)
به کوشش: منصوره اتحادیه (نظام مافی)    اسماعیل شمس    اعظم غفوری   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
قاجاریه

21.00 دلار
گزیده ای از اسناد کردستان (مجلس اول تا پنجم شورای ملی)( 2013)
به کوشش: اسماعیل شمس   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

23.95 دلار
نفت چیاسرخ کرمانشاه: منتخبی از اسناد حکومتی عبدالحسین میرزا فرمانفرما 32-13919 قمری( 2015)
به کوشش: منصوره اتحادیه (نظام مافی)    اسماعیل شمس    سعید روحی   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

24.95 دلار