چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حبیب لاجوردی
خاطرات دکتر محمدعلی مجتهدی (رئیس دبیرستان البرز و بنیان گذار دانشگاه صنعتی شریف)( 2018)
نویسنده: محمد علی مجتهدی   
به کوشش: حبیب لاجوردی   

ناشر: بازتاب نگار

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

23.95 دلار
خاطرات محمد یگانه( 2005)
نویسنده: محمد یگانه   
از مجموعه: طرح تاریخ شفاهی ایران   
به کوشش: حبیب لاجوردی   

ناشر: ثالث

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

16.00 دلار
خاطرات علی امینی (متن کامل)( 2004)
نویسنده: علینقی امینی   
از مجموعه: طرح تاریخ شفاهی ایران   
به کوشش: حبیب لاجوردی   
با یادداشتی از: مسعود بهنود   

ناشر: صفحه سفید

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

14.95 دلار
خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی: استاد فلسفه و فرزند بنیاد گذار حوزه علمیه قم( 2003)
نویسنده: مهدی حائری یزدی   
از: مجموعه تاریخ شفاهی ایران   
به کوشش: حبیب لاجوردی   

ناشر: کتاب نادر

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

11.00 دلار
خاطرات سپهبد حاحی علی کیا( 2003)
نویسنده: حاجی علی کیا   
از: مجموعه طرح تاریخی شفاهی ایران   
به کوشش: حبیب لاجوردی   

ناشر: زیبا

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

13.95 دلار
خاطرات عبدالمجید مجیدی: وزیر مشاور و رئیس سازمان بودجه (1356-1351) ( 2002)
نویسنده: عبدالمجید مجیدی   
تهیه و تنظیم: مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد   
ویراستار: حبیب لاجوردی   

ناشر: گام نو

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

14.95 دلار
خاطرات جعفر شریف امامی( 2001)
نویسنده: جعفر شریف امامی   
ویراستار: حبیب لاجوردی   

ناشر: سخن

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

18.95 دلار
متن کامل خاطرات جعفر شریف امامی( 2008)
ویراستار: حبیب لاجوردی   

ناشر: صفحه سفید

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

16.00 دلار
متن کامل خاطرات امیر تیمور کلالی( 2008)
ویراستار: حبیب لاجوردی   

ناشر: صفحه سفید

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

17.50 دلار
متن کامل خاطرات مهدی حائری یزدی( 2008)
ویراستار: حبیب لاجوردی   

ناشر: صفحه سفید

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

12.50 دلار