چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد رضا برزگر خالقی
گلشن راز: همراه با مقدمه، درست خوانی ابیات، تلفظ واژگان دشوار و توضیحات( 2003)
نویسنده: محمود بن عبدالکریم شبستری   
به اهتمام: محمد رضا برزگر خالقی   

ناشر: زوار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

12.50 دلار
شاخ نبات حافظ( 2005)
نویسنده: محمد رضا برزگر خالقی   

ناشر: زوار

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

47.50 دلار
چهار امام اهل سنت و جماعت( 2005)
نویسنده: محمد بن سلیمان تنکابنی   
به کوشش: محمد رضا برزگر خالقی    عفت کرباسی   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
اسلام : مذاهب و فرقه ها

29.00 دلار
مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه( 2003)
نویسنده: محمود بن علی عزالدین کاشانی   
مقدمه، تصحیح وتوضیحات: عفت کرباسی    محمد رضا برزگر خالقی   

ناشر: زوار

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

38.50 دلار
شرح گلشن راز( 1998)
نویسنده: حسین بن عبدالحق الهی اردبیلی   
مصحح: محمد رضا برزگر خالقی    عفت کرباسی   

ناشر: مرکز نشردانشگاهی

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

34.50 دلار
شرح دیوان خاقانی (جلد اول)( 2008)
نویسنده: محمد رضا برزگر خالقی   

ناشر: زوار

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

50.00 دلار
دیوان حکیم سنایی: مقدمه و تصحیح بر اساس کهن ترین نسخه های به دست آمده همراه با نمایه های چهل و هشت گانه و فرهنگ واژه های دشوار (مجموعه 2 جلدی)( 2015)
به کوشش: محمد رضا برزگر خالقی   

ناشر: زوار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

211.00 دلار
رازی دیگر از گلشن راز شیخ محمود شبستری: تصحیح و تحشیه شرح وثوق الحکماء بر گلشن راز، همراه با تصحیح و تحشیه شرح ده بیت آغازین گلشن راز و بیان مطلب عرفانی در هجده قسمت به نام حقیقت از شارحی ناشناس( 2016)
به کوشش: محمد رضا برزگر خالقی    شهلا خلیل اللهی   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

49.95 دلار
رازهایی از گلشن راز سروده شیخ محمود شبستری؛ همراه با مقدمه، درست خوانی ابیات، تلفظ واژگان دشوار و توضیحات( 2018)
به کوشش: محمد رضا برزگر خالقی   

ناشر: زوار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

33.00 دلار
شرح دیوان خاقانی (جلد دوم): همراه با تلفظ واژه های دشوار، درست خوانی، زیباشناسی و شرح ابیات( 2018)
به کوشش: محمد رضا برزگر خالقی   

ناشر: زوار

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

56.00 دلار