چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
فاطمه قاضیها
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر دوم فرنگستان( 2000)
نویسنده: ناصرالدین شاه   
به اهتمام: فاطمه قاضیها   

ناشر: سازمان اسناد ملی ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

50.00 دلار
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان (مجموعه 3 جلدی)( 1999)
نویسنده: ناصرالدین شاه   
به اهتمام: محمد اسماعیل رضوانی    فاطمه قاضیها   

ناشر: سازمان اسناد ملی ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

195.00 دلار
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر اول فرنگستان( 1998)
نویسنده: ناصرالدین شاه   
به اهتمام: فاطمه قاضیها   

ناشر: سازمان اسناد ملی ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

55.00 دلار
مراسم دربار ناصری: جشن آش پزان( 2003)
به کوشش: فاطمه قاضیها   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

موضوع:
قاجاریه

16.00 دلار
اسناد روابط ایران و روسیه از دوره ناصرالدین شاه تا سقوط قاجاریه: 1925 - 1851 میلادی( 2001)
به کوشش: فاطمه قاضیها   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

33.95 دلار
روزنامه ( 1999)
نویسنده: ناصرالدین شاه   
به کوشش: محمداسماعیل رضوانی    فاطمه قاضیها   

ناشر: سازمان اسناد ملی ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

10.00 دلار
گزارش شکارهای ناصرالدین شاه قاجار: 1281-1279 ه. ق( 2010)
تصحیح و پژوهش: فاطمه قاضیها   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

39.50 دلار
اسنادی از تاراج کتابخانه سلطنتی 1288-1315 ه. ش.( 2011)
مصحح: فاطمه قاضیها   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
قاجاریه
کتاب، کتابخانه و کتابداری

37.95 دلار
مراسم دربار ناصری: جشن آش پزان (1285-1313 هجری قمری)( 2012)
به کوشش: فاطمه قاضیها   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

26.95 دلار
اسنادی از روند اجرای معاهده ترکمان چای (1245-1250 هجری قمری)( 2012)
به کوشش: فاطمه قاضیها   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
قاجاریه

39.95 دلار