چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
هادی خانیکی
اسنادی از تاریخچه رادیو در ایران (1345-1318 ه. ش)( 2000)
زیر نظر: میر حسین موسوی    هادی خانیکی    احمد مسجد جامعی   
بازنویسی: علیرضا اسماعیلی   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
راهنماها و تاریخچه ها

31.95 دلار
اسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضا شاه( 2001)
زیر نظر: حسین موسوی   
زیرنظر: هادی خانیکی   
زیر نظر: احمد مسجد جامعی   
به اهتمام: علیرضا اسماعیلی   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

24.00 دلار
تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین: آموزش عالی، عدالت و توسعه (1372-1368)( 2014)
به کوشش: پدرام الوندی   
زیر نظر: هادی خانیکی    احمد داوری    فریدون رحیم زاده   

ناشر: فرهنگ صبا

موضوع:
جامعه شناسی

30.00 دلار
مجموعه دفتر دانش (جلد دوم): تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین، آموزش عالی، تحول ساختاری و توسعه علمی( 2015)
به کوشش: پدرام الوندی   
زیر نظر: هادی خانیکی    احمد داوری    فریدون رحیم زاده   

ناشر: فرهنگ صبا

موضوع:
جامعه شناسی

41.00 دلار
قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات( 2018)
نویسنده: هادی خانیکی   

ناشر: طرح نقد

موضوع:
جامعه شناسی

41.00 دلار
دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران: کندو کاوی در مسائل آموزش عالی ایران( 2017)
نویسنده: مجید تهرانیان   
به کوشش: هادی خانیکی   

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

موضوع:
جامعه شناسی

22.50 دلار