چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
جمشید کیان فر
سفارت نامه خوارزم( 2006)
نویسنده: رضا قلی بن محمد هادی هدایت   
تصحیح: جمشید کیان فر   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
سفر نامه ها

34.50 دلار
دربندنامه جدید( 2007)
نویسنده: میرزا حیدر وزیراف   
به اهتمام: جمشید کیان فر   
با همکاری: نوری محمد زاده   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
قاجاریه

12.50 دلار
گنجینه نشریات ادواری فارسی: دانشنامه (شماره اول و دوم)( 2005)
به اهتمام: عبدالکریم جربزه دار   
زیر نظر: ایرج افشار    علی اشرف صادقی    کامران فانی    سید فرید قاسمی    جمشید کیان فر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

33.00 دلار
گنجینه نشریات ادواری فارسی: کاوه( 2005)
زیر نظر: ایرج افشار    علی اشرف صادقی    کامران فانی    سید فرید قاسمی    جمشید کیان فر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

113.95 دلار
گنجینه نشریات ادواری فارسی: تقدم ( 2004)
به اهتمام: عبدالکریم جربزه دار   
زیر نظر: ایرج افشار    علی اشرف صادقی    کامران فانی    سید فرید قاسمی    جمشید کیان فر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

55.00 دلار
گنجینه نشریات ادواری فارسی:فرهنگ نو ( 2004)
به اهتمام: عبدالکریم جربزه دار   
زیر نظر: ایرج افشار    علی اشرف صادقی    کامران فانی    سید فرید قاسمی    جمشید کیان فر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

55.00 دلار
گنجینه نشریات ادواری فارسی:ماهنامه شرق( 2004)
به اهتمام: عبدالکریم جربزه دار   
زیر نظر: ایرج افشار    علی اشرف صادقی    کامران فانی    سید فرید قاسمی    جمشید کیان فر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

56.50 دلار
گنجینه نشریات ادواری فارسی:نامه فرهنگستان ( 2004)
به اهتمام: عبدالکریم جربزه دار   
زیر نظر: ایرج افشار    علی اشرف صادقی    کامران فانی    سید فرید قاسمی    جمشید کیان فر   

ناشر: اساطیر

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

55.00 دلار
روزنامه ایران سلطانی وایران( 2001)
تدوین: جمشید کیان فر   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

70.95 دلار
مزدک نامه (3): پژوهش های ایران شناسی( 2010)
خواهان: جمشید کیان فر    پروین استخری   

ناشر: پروین استخری

موضوع:
ایران شناسی عمومی

83.95 دلار