چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
هاشم رجب زاده
سفرنامه فوروکاوا( 2005)
نویسنده: نوبویوشی فوروکاوا   
ترجمه: هاشم رجب زاده    کینیجی ئه اورا   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
سفر نامه ها

29.00 دلار
ایران و من (خاطرات و یادداشت ها)( 2004)
نویسنده: ئه ایجی اینووه   
گردآورنده: ماسایوکی اینووه   
مترجم: هاشم رجب زاده   
با همکاری: توشیمی ایتو   

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

21.50 دلار
خیر آباد نامه: 25 سال با روستاییان ایران( 1998)
نویسنده: موریو انو   
مترجم: هاشم رجب زاده   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

16.00 دلار
بهره ژاپن از سفرنامه تشرف به مکه معظمه از طریق چین، ژاپن وآمریکا( 2010)
نویسنده: مهدیقلی هدایت   
متن ویراسته با شرح، به کوشش: هاشم رجب زاده   
ترجمه ژاپنی: توشیمی ایتو   
ترجمه انگلیسی: پری آزرم وند    پری آزرم وند   

ناشر: طهوری

موضوع:
سفر نامه ها

27.95 دلار
بیان الحق (مجموعه هفده رساله)( 2007)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
مقدمه‏، تصحیح، تحقیق: هاشم رجب زاده   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
آثار فیلسوفان

42.00 دلار
سفرنامه ایران: مسافر ژاپنی در ماوراء النهر، ایران و قفقاز( 2011)
نویسنده: ماساجی اینووه   
ترجمه و فارسی نویسی: هاشم رجب زاده   
با همکاری: کینجی ئه اورا   

ناشر: طهوری

موضوع:
سفر نامه ها

17.50 دلار
ایران شناسی در ژاپن( 2010)
نویسنده: هاشم رجب زاده   
به کوشش: کینجی ئه اورا   

ناشر: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

82.50 دلار
مفتاح التفاسیر (کتاب دوم از مجموعه رشیدیه)( 2013)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
مقدمه، تحقیق و تصحیح: هاشم رجب زاده   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
قرآن و قرآن پژوهی

34.00 دلار
مجموعه رشیدیه: (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانی، لطایف الحقایق)( 2012)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله همدانی   
تحقیق و مقدمه: هاشم رجب زاده   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

37.95 دلار
گیلان در سفرنامه ها و پژوهش نامه های ژاپنی( 2013)
ترجمه و تحقیق: هاشم رجب زاده   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
سفر نامه ها
تاریخ محلی و منطقه ای

15.50 دلار