چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حسن افشار
اختناق ایران( 2007)
نویسنده: مورگان شوستر   
ترجمه: حسن افشار   

ناشر: ماهی

موضوع:
از مشروطه تا پهلوی

29.00 دلار
دولت و جامعه در ایران (انقراض قاجار و استقرار پهلوی)( 2005)
نویسنده: محمد علی کاتوزیان   
مترجم: حسن افشار   

ناشر: مرکز

موضوع:
از مشروطه تا پهلوی

22.95 دلار
ایران و جنگ جهانی اول: آوردگاه ابر دولت ها( 2010)
ویراستار: تورج اتابکی   
مترجم: حسن افشار   

ناشر: ماهی

موضوع:
از مشروطه تا پهلوی

21.50 دلار
جنگ و صلح در ایران دوره قاجار و پیامدهای آن در گذشته و اکنون: مجموعه مقالات( 2011)
زیر نظر: رکسانه فرمانفرماییان   
ترجمه: حسن افشار   

ناشر: مرکز

موضوع:
قاجاریه

30.50 دلار