چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
کمیسیون ملی یونسکو در ایران
رباعیات خیام: با ترجمه منظوم انگلیسی( 2002)
نویسنده: عمربن ابراهیم خیام   
مترجم: سعید سعید پور   
به کوشش: کمیسیون ملی یونسکو در ایران   
طرح جلد و صفحات: فرشید مثقالی   

ناشر: کمیسیون ملی یونسکو در ایران

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

27.95 دلار
گلستان: نسخه اصل به خط یاقوت مستعصمی (دو زبانه)( 2006)
نویسنده: مصلح بن عبدالله سعدی   
نسخه اصل به خط: یاقوت مستعصمی   
با همکاری: کمیسیون ملی یونسکو در ایران   
تدوین و ترجمه: بهرام افراسیابی   

ناشر: مهرفام

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

161.95 دلار
فرهنگ تخصصی فرسایش و رسوب:انگلیسی - فارسی( 2003)
به کوشش: کمیسیون ملی یونسکو در ایران   

ناشر: کمیسیون ملی یونسکو در ایران

موضوع:
فرهنگ های تخصصی

24.00 دلار
گلستان: نسخه اصل به خط یاقوت مستعصمی (دو زبانه)( 2006)
نویسنده: مصلح بن عبدالله سعدی   
نسخه اصل به خط: یاقوت مستعصمی   
با همکاری: کمیسیون ملی یونسکو در ایران   
تدوین و ترجمه: بهرام افراسیابی   

ناشر: مهرفام

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

125.50 دلار
گلستان: نسخه اصل به خط یاقوت مستعصمی (دو زبانه)( 2006)
نویسنده: مصلح بن عبدالله سعدی   
نسخه اصل به خط: یاقوت مستعصمی   
با همکاری: کمیسیون ملی یونسکو در ایران   
تدوین و ترجمه: بهرام افراسیابی   

ناشر: مهرفام

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

161.95 دلار