چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
کاظم فیروزمند
ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی( 2005)
نویسنده: ارواند آبراهامیان   
مترجم: کاظم فیروزمند    حسن شمس آوری    محسن مدیر شانه چی   

ناشر: مرکز

موضوع:
دوره پهلوی

29.00 دلار
ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی( 2005)
نویسنده: ارواند آبراهامیان   
مترجم: کاظم فیروزمند    حسن شمس آوری    محسن مدیر شانه چی   

ناشر: مرکز

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران

29.00 دلار
بریتانیا و انقلاب مشروطه ایران: سیاست خارجی، امپریالیسم، اپوزیسیون( 2013)
نویسنده: منصور بنکداریان   
ترجمه: کاظم فیروزمند   

ناشر: نامک

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران
اسناد و مدارک تاریخی

50.00 دلار
ساسانیان( 2013)
نویسنده: وستا سرخوش کرتیس   
مترجم: کاظم فیروزمند   

ناشر: مرکز

موضوع:

23.00 دلار
پیدایش امپراتوری ایران( 2012)
مترجم: کاظم فیروزمند   
نویسنده: وستا سرخوش کرتیس   

ناشر: مرکز

موضوع:

22.50 دلار
پارتیان( 2014)
مترجم: کاظم فیروزمند   
نویسنده: وستا سرخوش کرتیس   

ناشر: مرکز

موضوع:

23.50 دلار
برآمدن اسلام( 2014)
مترجم: کاظم فیروزمند   
نویسنده: وستا سرخوش کرتیس    سارا استوارت   

ناشر: مرکز

موضوع:

21.00 دلار
ایران در نخستین سده های اسلامی( 2015)
مترجم: کاظم فیروزمند   
نویسنده: ادموند هرتسیگ    سارا استوارت   

ناشر: مرکز

موضوع:

22.50 دلار