چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محسن مدیر شانه چی
ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی( 2005)
نویسنده: ارواند آبراهامیان   
مترجم: کاظم فیروزمند    حسن شمس آوری    محسن مدیر شانه چی   

ناشر: مرکز

موضوع:
دوره پهلوی

29.00 دلار
فرهنگ احزاب و جمعیت های سیاسی( 2005)
نویسنده: محسن مدیر شانه چی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
سیاست

12.50 دلار
ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی( 2005)
نویسنده: ارواند آبراهامیان   
مترجم: کاظم فیروزمند    حسن شمس آوری    محسن مدیر شانه چی   

ناشر: مرکز

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران

29.00 دلار
پنجاه سال فراز و فرود حزب توده ایران( 2009)
نویسنده: محسن مدیر شانه چی   

ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موضوع:
جنبش چپ در ایران

18.95 دلار
تاریخ پنجاه ساله ایران: تحولات سیاسی – اجتماعی 1320-1270( 2011)
نویسنده: محسن مدیر شانه چی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
از مشروطه تا پهلوی

13.95 دلار
سیاست خارجی ایران (1384-1357)( 2013)
نویسنده: محسن مدیر شانه چی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
سیاست

14.95 دلار
نیروی سوم و جامعه سوسیالیستها: با مطالعه اجمالی تاریخ تحزب در ایران( 2013)
نویسنده: محسن مدیر شانه چی   

ناشر: چاپخش

موضوع:
سیاست

22.95 دلار
حزب دموکرات ایران و تحولات دهه 1320( 2015)
نویسنده: محسن مدیر شانه چی    علی زارعی   

ناشر: چاپخش

موضوع:
دوره پهلوی

22.50 دلار
جمهوری خواهی در ایران (مباحث نظری و تاریخی)( 2017)
نویسنده: محسن مدیر شانه چی    حسین شریعتی   

ناشر: کویر

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

22.50 دلار