چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
نصرالله پورجوادی
تاریخ علم و صنعت و ابزار علمی در ایران (از قرن چهارم تا سیزدهم ه. ق)( 2004)
گردآورنده: نصرالله پورجوادی    ژیوا وسل   
با همکاری: انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
راهنماها و تاریخچه ها

44.95 دلار
لغت موران: به پیوست چند اثر پراکنده( 2007)
نویسنده: شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی   
تصحیح و مقدمه: نصرالله پورجوادی   

ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

موضوع:
آثار فیلسوفان

18.95 دلار
اشراق و عرفان (مقاله ها و نقدها)( 2002)
نویسنده: نصرالله پورجوادی   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
تصوف و عرفان : مجموعه مقالات

29.00 دلار
پژوهش های عرفانی (جستجو در منابع کهن)( 2006)
نویسنده: نصرالله پورجوادی   

ناشر: نی

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

26.95 دلار
زبان حال (در عرفان و ادبیات فارسی)( 2006)
نویسنده: نصرالله پورجوادی   

ناشر: هرمس

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

59.00 دلار
آشنایان ره عشق: مجموعه مقالاتی در معرفی شانزده عارف بزرگ( 2005)
به کوشش: محمد رضا اسفندیار   
زیر نظر: نصرالله پورجوادی   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

31.95 دلار
عین القضات و استادان او( 2005)
نویسنده: نصرالله پورجوادی   

ناشر: اساطیر

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

13.95 دلار
دو مجدد (پژوهش هایی درباره محمد غزالی و فخر رازی)( 2002)
نویسنده: نصرالله پورجوادی   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

37.95 دلار
دانشمند طوس (مجموعه مقالات)( 2000)
نویسنده: نصرالله پورجوادی   
به اهتمام: ژیوا وسل   
با همکاری: انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

24.00 دلار
شرح کتاب «التذکرة فی احکام الجواهر و الاعراض» ابن متویه (چاپ عکسی)( 2006)
پیشگفتار فارسی: نصرالله پورجوادی   
مقدمه انگلیسی و فهرست ها: زابینه اشمیتکه   

ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی
شرح و نقد آثار فلسفی

146.00 دلار