چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
عبدالحسین زرین کوب
گل و بلبل: گزیده 12 قرن شعر ایران به زبان آلمانی( 1999)
مقدمه: عبدالحسین زرین کوب   
مترجم: پوران دخت پیرایش   

ناشر: یساولی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

30.50 دلار
سر نی: نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی (مجموعه دو جلدی)( 2005)
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب   

ناشر: علمی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

64.50 دلار
سیری در شعر فارسی (بحث انتقادی در شعر فارسی و تحول آن)( 2005)
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

31.95 دلار
نردبان شکسته (شرح توصیفی و تحلیلی دفتر اول و دوم مثنوی)( 2005)
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

33.00 دلار
پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد (درباره زندگی، و آثار و اندیشه نظامی)( 2004)
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

22.95 دلار
دیدار با کعبه جان: درباره زندگی، آثار و اندیشه خاقانی( 2004)
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

20.00 دلار
نامور نامه (درباره فردوسی و شاهنامه)( 2004)
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

18.95 دلار
از کوچه رندان: درباره زندگی و اندیشه حافظ( 2002)
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

18.95 دلار
از گذشته ادبی ایران( 2004)
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب   

ناشر: سخن

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

31.95 دلار
تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان)( 2004)
نویسنده: بدیع الزمان فروزانفر   
با گفتاری از: عبدالحسین زرین کوب   
به کوشش: عنایت الله مجیدی   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

31.95 دلار