چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
عبدالحسین نوایی
دانشجویان ایرانی در اروپا( 2003)
نویسنده: عبدالحسین نوایی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی

موضوع:
جنبش دانشجویی ایران

37.00 دلار
مرآت الوقایع مظفری (مجموعه 2 جلدی)( 2007)
نویسنده: عبدالحسین خان ملک المورخین   
تصحیح: عبدالحسین نوایی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
قاجاریه

104.95 دلار
شکوفه، به انضمام دانش: نخستین روزنامه و مجله زنان در ایران( 1998)
زیر نظر: عبدالحسین نوایی   
ویراستار: مریم مزین السلطنه   
تهیه و تنظیم: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   

ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

34.50 دلار
ظفرنامه (مجموعه 2 جلدی)( 2008)
نویسنده: شرف الدین علی یزدی   
تصحیح و تحقیق: سید سعید میر محمد صادق    عبدالحسین نوایی   
ترجمه مقدمه به انگلیسی: عبدالقادر هاشمی   

ناشر: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

231.00 دلار
زبور آل داود: شرح ارتباط سادات مرعشی با سلاطین صفوی( 2000)
نویسنده: محمدهاشم بن محمد مرعشی   
تصحیحات و تعلیقات: عبدالحسین نوایی   

ناشر: مرکزنشرمیراث مکتوب

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

42.00 دلار
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه( 2010)
تصحیح و ویرایش: عبدالحسین نوایی    الهام ملک زاده   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

28.50 دلار
هفت دیوان محتشم کاشانی (مجموعه 2 جلدی)( 2002)
نویسنده: محتشم کاشانی   
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: عبدالحسین نوایی   

ناشر: مرکز نشر میراث مکتوب

موضوع:

169.00