چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حمیده حجازی
رحمت و غضب الهی در مثنوی معنوی( 2007)
نویسنده: حمیده حجازی   
مقدمه فارسی و انگلیسی: دکتر مهدی محقق   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

20.00 دلار
دستور زبان فارسی: مقدمه قاموس المعارف( 2009)
نویسنده: میرزا محمد علی مدرس تبریزی   
به اهتمام: حمیده حجازی   
مقدمه: جعفر سبحانی تبریزی    مهدی محقق   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهرن - دانشگاه مک گیل

موضوع:
زبان فارسی

34.50 دلار
مفاخرنامه: مجموعه پیش گفتارهای دکتر مهدی محقق بر بزرگداشت نامه های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (1388-1378)( 2012)
به اهتمام: حمیده حجازی   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
مقالات ادبی
مقالات ادبی

46.95 دلار
ترجمه و شرح خلاصه الحساب شیخ بهایی؛ بر اساس نسخه خطی دانشگاه اصفهان( 2013)
به کوشش: حمیده حجازی   
مولف: ناشناخته   
به کوشش: یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

20.95 دلار
ترجمه و شرح قانونچه فی الطب( 2013)
نویسنده: محمود بن محمد چغمینی خوارزمی   
به کوشش: حمیده حجازی    یوسف بیگ باباپور   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

22.00 دلار
رساله ذهبیه و شرح آن( 2013)
به کوشش: یوسف بیگ باباپور    حمیده حجازی   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

17.00 دلار
رساله خواص الاشیاء( 2013)
نویسنده: مولفی ناشناخته   
به کوشش: حمیده حجازی   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

14.95 دلار
فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی( 2015)
نویسنده: مهدی محقق   
با همکاری: حمیده حجازی   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
فرهنگ های تخصصی

28.95 دلار