چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
دکتر مهدی محقق
رحمت و غضب الهی در مثنوی معنوی( 2007)
نویسنده: حمیده حجازی   
مقدمه فارسی و انگلیسی: دکتر مهدی محقق   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

20.00 دلار
کتاب الاصلاح ( 2004)
نویسنده: احمد بن حمدان ابوحاتم رازی   
به اهتمام: دکتر حسن مینوچهر    دکتر مهدی محقق   
مقدمه انگلیسی: دکتر شین نو موتو   
ترجمه فارسی: دکتر سید جلال الدین مجتبوی   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
آثار فیلسوفان

44.95 دلار
شرح الالهیات من کتاب الشفاء/ عربی( 2005)
نویسنده: مهدی بن ابی ذر نراقی   
به اهتمام: دکتر مهدی محقق   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
شرح و نقد آثار فلسفی

31.95 دلار
شرح الباب الحادی عشر للعلامة الحلی (عربی)( 2006)
نویسنده: مقداد بن عبدالله فاضل مقداد   
به کوشش: دکتر مهدی محقق   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
اسلام : کتاب های تخصصی

24.00 دلار
ژئوپولیتیک شیعه( 2004)
نویسنده: حسن بن یوسف حلی   
ترجمه: محمد باقر شهرستانی موسوی   
تصحیح و تحقیق: علی اوجبی   
مقدمه: دکتر مهدی محقق   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
اسلام : مذاهب و فرقه ها

34.50 دلار
علوم محضه: از آغاز صفویه تا تاسیس دارالفنون( 2005)
گردآورنده: دکتر مهدی محقق   
از سلسله انتشارات: همایش بین المللی قرطبه و اصفهان   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

34.50 دلار
یادگار، در دانش پزشکی و داروشناسی( 2003)
نویسنده: اسماعیل بن حسن جرجانی   
به اهتمام: دکتر مهدی محقق   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

37.00 دلار
مثنوی معنوی (چاپ عکسی)( 2007)
نویسنده: جلال الدین محمد مولوی   
حواشی، تعلیقات و توضیحات: جلال الدین همایی   
مقدمه فارسی و انگلیسی: دکتر مهدی محقق   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

112.50 دلار
مقدمه الادب (چاپ عکسی)( 2007)
نویسنده: محمود بن عمر زمخشری   
با مقدمه: دکتر مهدی محقق   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

102.00 دلار