چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
عبدالرسول خیراندیش
جنگنامه کشم و جرون نامه( 2005)
تصحیح و تحقیق: محمد باقر وثوقی    عبدالرسول خیراندیش   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

26.95 دلار
پژوهش نامه خلیج فارس: دفتر اول، دوم و سوم( 2011)
به کوشش: عبدالرسول خیراندیش    مجتبی تبریزنیا   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

68.00 دلار
مغولان در تاریخ( 2010)
نویسنده: برتولد اشپولر   
ترجمه، توضیحات و تعلیقات: عبدالرسول خیراندیش   

ناشر: آبادبوم

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

18.95 دلار
برازجان( 2009)
نویسنده: ویلم فلور   
ترجمه، توضیحات و تعلیقات: عبدالرسول خیراندیش   

ناشر: آبادبوم

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

11.00 دلار
تاریخ بوشهر( 2011)
نویسنده: محمد حسین سعادت   
تصحیح و تحقیق: عبدالرسول خیراندیش    عمادالدین شیخ الحکمایی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

32.50 دلار
پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر ششم)( 2013)
به کوشش: عبدالرسول خیراندیش   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

25.50 دلار
پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر پنجم)( 2012)
به کوشش: عبدالرسول خیراندیش    مجتبی تبریزنیا   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

20.95 دلار
پژوهشنامه خلیج فارس (دفتر چهارم)( 2012)
به کوشش: عبدالرسول خیراندیش    مجتبی تبریزنیا   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

20.95 دلار
فارسیان در برابر مغولان( 2016)
نویسنده: عبدالرسول خیراندیش   

ناشر: آبادبوم

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

26.95 دلار