چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد رضا نصیری
تاریخ ایلچی نظام شاه ( تاریخ صفویه از آغاز تا سال 972 ه. ق)( 2000)
نویسنده: خورشاه بن قباد الحسینی   
تصحیح و تحشیه و توضیح: محمد رضا نصیری    کوئیچی هانه دا   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

39.00 دلار
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی( 2007)
نویسنده: محمد رضا نصیری   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
کتاب شناسی

16.00 دلار
تاریخ فرشته، جلد اول (از آغاز تا بابر)( 2008)
نویسنده: محمد قاسم هندوشاه استرآبادی   
تصحیح و تعلیق و توضیح: محمد رضا نصیری   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

90.00 دلار
تاریخ فرشته( جلد دوم)( 2009)
نویسنده: محمد قاسم هندوشاه استرآبادی   
تصحیح و تعلیق و توضیح: محمد رضا نصیری   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

60.00 دلار
شهرهای ایران شهر، جلد دوم: باباحیدر- پیشین( 2011)
مدیر طرح: محمد رضا نصیری   
طرح، مقدمه و تدوین نهایی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

148.50 دلار
شهرهای ایران شهر: جلد سوم: تازه آباد – حویق( 2011)
مدیر طرح: محمد رضا نصیری   
زیر نظر: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

131.00 دلار
تذکره نقل مجلس (ضمیمه شماره 5 آئینه میراث)( 2005)
نویسنده: محمد رضا نصیری    نادره جلالی   

ناشر: مرکز نشرمیراث مکتوب

موضوع:
تذکره ها

22.00 دلار
شهرهای ایران شهر (جلد پنجم): رابر - زیرآب( 2012)
پژوهش: بنیاد ایران شناسی   
مدیر طرح: محمد رضا نصیری   
مقدمه: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

85.95 دلار
شهرهای ایران شهر (جلد چهارم): خارک – دیهوک ( 2012)
پژوهش: بنیاد ایران شناسی   
مدیر طرح: محمد رضا نصیری   
مقدمه: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

156.00 دلار
فرهنگ نصیری: ترکی جغتایی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی به فارسی( 2014)
نویسنده: محمد رضا نصیری    عبدالجمیل نصیری   
به کوشش: حسن جوادی   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
فرهنگ های خارجی - فارسی

25.50 دلار