چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران
چکیده های ایران شناسی: جلد 24 (1380 تا 1379)( 2004)
با همکاری: انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران   

ناشر: طهوری

موضوع:
ایران شناسی عمومی

25.50 دلار
چکیده های ایران شناسی، جلد 23: سال 1379 -1378( 2003)
با همکاری: انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران   
ویراستار: زهره هدایتی   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

24.00 دلار
چکیده های ایران شناسی، جلد 22: سال 1378 -1377( 2002)
با همکاری: انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران   
ویراستار: زهره هدایتی   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

31.95 دلار
چکیده های ایرانشناسی، جلد 21: سال 1377-1376( 2001)
با همکاری: انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران   
ویراستار: مصطفی ذاکری    عبدالمحمد روح بخشان   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

39.95 دلار
شرح شطحیات( 2003)
نویسنده: روزبهان بن ابی نصر روزبهان بقلی   
تصحیح و مقدمه: هنری کوربن   
ترجمه مقدمه: دکتر محمد علی امیر معزی   
با همکاری: انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران   

ناشر: طهوری

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

46.00 دلار