چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
عبدالمحمد روح بخشان
چکیده های ایرانشناسی، جلد 21: سال 1377-1376( 2001)
با همکاری: انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران   
ویراستار: مصطفی ذاکری    عبدالمحمد روح بخشان   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

39.95 دلار
شیخ ابوالحسن خرقانی: زندگی، احوال و اقوال( 2003)
نویسنده: کریستین تورتل   
مترجم: عبدالمحمد روح بخشان   

ناشر: مرکز

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های عمومی

17.50 دلار
فرنگ و فرنگی در ایران( 2009)
گردآوری و گزارش: عبدالمحمد روح بخشان   

ناشر: کتاب روشن

موضوع:
هویت‏، سنت، تجدد

13.95 دلار
ایران فتحعلیشاهی( 2009)
نویسنده: لویی لانگلس   
ترجمه: عبدالمحمد روح بخشان   
همراه با: فردنامه پاریس   
به کوشش: ایرج افشار   

ناشر: کتاب روشن

موضوع:
قاجاریه

12.50 دلار
سمک عیار: جامعه آرمانی مبتنی بر جوانمردی( 2010)
نویسنده: مارینا گیار   
ترجمه: عبدالمحمد روح بخشان   

ناشر: کتاب روشن

موضوع:
آداب و رسوم مردم ایران

13.95 دلار