چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
تقی پورنامداریان
داستان پیامبران در کلیات شمس: شرح و تفسیر عرفانی داستانها در غزلهای مولوی (جلد اول)( 2009)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های عمومی

19.50 دلار
در سایه آفتاب (شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر مولوی)( 2005)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

38.50 دلار
گمشده لب دریا (تاملی در معنی و صورت شعر حافظ)( 2005)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

31.95 دلار
دیدار با سیمرغ: هفت مقاله در عرفان و شعر و اندیشه عطار( 2003)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

18.95 دلار
رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی( 2004)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

30.50 دلار
آواز باد و باران: برگزیده شعرهای شفیعی کدکنی( 2000)
نویسنده: محمد رضا شفیعی کدکنی   
مقدمه: تقی پورنامداریان   

ناشر: چشمه

موضوع:
ادبیات معاصر فارسی : شعر

13.95 دلار
خانه ام ابری است: شعر نیما از سنت تا تجدد( 2002)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: سروش

موضوع:
درباره شعر و شاعران معاصر ایران

18.95 دلار
سفر در مه: تاملی در شعر احمد شاملو( 2002)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: نگاه

موضوع:
درباره شعر و شاعران معاصر ایران

18.95 دلار
درس فارسی برای فارسی آموزان خارجی: دوره مقدماتی( 2006)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
آموزش زبان فارسی

22.95 دلار
عقل سرخ: شرح و تاویل داستان های رمزی سهروردی( 2011)
نویسنده: تقی پورنامداریان   

ناشر: سخن

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

39.00 دلار