چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمدرضا شفیعی کدکنی
در اقلیم روشنایی‌ (تفسیر چند غزل از حکیم سنایی غزنوی)( 2013)
نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی   

ناشر: آگاه

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

30.00 دلار
تازیانه های سلوک: نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی( 2012)
نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی   

ناشر: آگاه

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

40.00 دلار
صور خیال در شعر فارسی( 2004)
نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی   

ناشر: آگاه

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

50.00 دلار
موسیقی شعر( 2002)
نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی   

ناشر: آگاه

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

24.00 دلار
شاعر آینه ها: بررسی سبک هندی و شعر بیدل( 2000)
نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی   

ناشر: آگاه

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

18.95 دلار
ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگارها( 2003)
نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی   
مترجم: حجت الله اصیل   

ناشر: نی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

11.00 دلار
با چراغ و آینه: در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران( 2011)
نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران معاصر ایران

65.00 دلار
حالات و مقالات م. امید( 2012)
نویسنده: محمدرضا شفیعی کدکنی   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران معاصر ایران
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

27.00 دلار