چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد افشین وفایی
رساله سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار( 2006)
نویسنده: فریدون بن احمد سپهسالار   
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد افشین وفایی   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

31.95 دلار
نامه های ژنو: از سید محمد علی جمالزاده به ایرج افشار( 2009)
با همکاری: محمد افشین وفایی    شهریار شاهین دژی   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

50.00 دلار
نامه های خاموشان: نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار (جلد اول): آ – ب ( 2011)
به کوشش: محمد افشین وفایی    شهریار شاهین دژی   

ناشر: سخن

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

68.00 دلار
انیس الخلوه و جلیس السلوه: نسخه برگردان دستنویس شماره 1670 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)( 2011)
نویسنده: الملطوی مسافر بن ناصر   
به کوشش: محمد افشین وفایی    ارحام مرادی   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

115.00 دلار
مثنوی معنوی دفتر چهارم، چاپ عکسی نسخه شماره 2942 مرکز احیاء میراث اسلامی، کتابت 701 قمری( 2013)
شاعر: جلال الدین محمد بلخی مولوی   
به کوشش: محمد افشین وفایی    پژمان فیروزبخش   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

27.00 دلار
یادداشت های روزانه محمدعلی فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس دسامبر 1918- اوت 1920 ( 2015)
به خواستاری: ایرج افشار   
به کوشش: محمد افشین وفایی    پژمان فیروزبخش   

ناشر: سخن

موضوع:
دوره پهلوی

56.00 دلار
سفینه بولونیا( 2015)
به کوشش: ایرج افشار    محمد افشین وفایی    شهریار شاهین دژی   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

30.95 دلار
تحقیق در مجلس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ادبیات فارسی آن (گنجینه ای از سروده های زاهدانه فارسی از سده پنجم هجری)( 2015)
نویسنده: محمد افشین وفایی    جواد بشری   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

27.50 دلار
سفینه کهن رباعیات( 2016)
تصحیح و تحقیق: محمد افشین وفایی    ارحام مرادی   

ناشر: سخن

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

36.00 دلار
خاطرات محمدعلی فروغی به همراه یادداشت های روزانه از سال های 1293 تا 1320( 2017)
به خواستاری: ایرج افشار   
به کوشش: محمد افشین وفایی    پژمان فیروزبخش   

ناشر: سخن

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

78.95 دلار