چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
عبدالنبی سلامی
گنجینه گویش شناسی فارس، دفتر سوم (گویش های بلیانی، بیروکانی، حیاتی و ...)( 2006)
نویسنده: عبدالنبی سلامی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

25.50 دلار
گنجینه گویش شناسی فارس: دفتر دوم( 2005)
نویسنده: عبدالنبی سلامی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

26.95 دلار
گنجینه گویش شناسی فارس: دفتر اول( 2004)
نویسنده: عبدالنبی سلامی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

21.50 دلار
فرهنگ گویش دوانی( 2002)
نویسنده: عبدالنبی سلامی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

31.95 دلار
طب قدیم ایران: طب سنتی دوان( 2002)
نویسنده: عبدالنبی سلامی   

ناشر: کازرونیه

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

22.95 دلار
گنجینه گویش شناسی فارس (دفتر چهارم)( 2007)
نویسنده: عبدالنبی سلامی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

25.50 دلار