چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد علی کاتوزیان
سعدی شاعر عشق و زندگی( 2006)
نویسنده: محمد علی کاتوزیان   

ناشر: مرکز

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

20.00 دلار
درباره جمالزاده و جمالزاده شناسی( 2003)
نویسنده: محمد علی کاتوزیان   

ناشر: پژوهه

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

16.00 دلار
درباره بوف کور هدایت( 2002)
نویسنده: محمد علی کاتوزیان   

ناشر: مرکز

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

13.95 دلار
صادق و هدایت و مرگ نویسنده( 2002)
نویسنده: محمد علی کاتوزیان   

ناشر: مرکز

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

13.95 دلار
هشت مقاله در تاریخ و ادب معاصر( 2006)
نویسنده: محمد علی کاتوزیان   

ناشر: مرکز

موضوع:
مقالات ادبی

16.00 دلار
دولت و جامعه در ایران (انقراض قاجار و استقرار پهلوی)( 2005)
نویسنده: محمد علی کاتوزیان   
مترجم: حسن افشار   

ناشر: مرکز

موضوع:
از مشروطه تا پهلوی

22.95 دلار
اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی( 2005)
نویسنده: محمد علی کاتوزیان   
مترجم: محمد رضا نفیسی    کامبیز عزیزی   

ناشر: مرکز

موضوع:
اقتصاد
دوره پهلوی

24.00 دلار
نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی( 2004)
نویسنده: محمد علی کاتوزیان   
مترجم: علیرضا طیب   

ناشر: مرکز

موضوع:
جامعه شناسی

17.50 دلار
تضاد دولت و ملت (نظریه تاریخ و سیاست در ایران)( 2002)
نویسنده: محمد علی کاتوزیان   
مترجم: علیرضا طیب   

ناشر: نی

موضوع:
سیاست

17.50 دلار
یادنامه خلیل ملکی( 2015)
به کوشش: محمد علی کاتوزیان   

ناشر: شرکت سهامی انتشار

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی

32.50 دلار