چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حسن رضائی باغ بیدی
مقدمات زبان سنسکریت:‌ جلد 1( 2005)
نویسنده: حسن رضائی باغ بیدی   

ناشر: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

22.95 دلار
راهنمای زبان های ایرانی ،جلد دوم: زبان های ایرانی نو( 2004)
ویراستار: پرفسور رودیگر اشمیت   
مترجمان: آرمان بختیاری    عسگر بهرامی    حسن رضائی باغ بیدی    نگین صالحی نیا   

ناشر: ققنوس

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

34.50 دلار
راهنمای زبان های ایرانی، جلد اول: زبان های ایرانی باستان و ایرانی میانه( 2003)
ویراستار: پرفسور رودیگر اشمیت   
مترجمان: آرمان بختیاری    عسگر بهرامی    حسن رضائی باغ بیدی    نگین صالحی نیا   

ناشر: ققنوس

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

34.50 دلار
مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی گویش شناسی ایران( 2002)
به کوشش: حسن رضائی باغ بیدی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

37.00 دلار
روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله ای در فقه زردشتی منسوب به سده سوم هجری)( 2005)
مصحح و مترجم: حسن رضائی باغ بیدی   

ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

31.95 دلار
سوتره علت و معلول کردار: متنی بودایی به زبان سغدی( 2009)
ترجمه و تالیف: حسن رضائی باغ بیدی   

ناشر: اساطیر

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

31.95 دلار
تاریخ زبان های ایرانی( 2009)
نویسنده: حسن رضائی باغ بیدی   

ناشر: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

28.50 دلار
تاریخ جامع ایران (مجموعه 20 جلدی)( 2015)
زیر نظر: کاظم موسوی بجنوردی   
سرویراستار: حسن رضائی باغ بیدی    محمود جعفری دهقی    صادق سجادی   

ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

1500.00 دلار
واژه نامه موضوعی زبان های باستانی ایران (1-3)( 2016)
زیر نظر: حسن رضائی باغ بیدی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

48.95 دلار