چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حسن انوری
کلک خیال انگیز: فرهنگ بسامدی و تصویری دیوان حافظ (مجموعه 5 جلدی)( 2006)
نویسندگان: حسن انوری    احمد معین الدینی    فاطمه معین الدینی   

ناشر: سخن

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

172.00 دلار
دستور زبان فارسی از دیدگاه رده شناسی( 2003)
نویسنده: حسن احمدی گیوی   
با همکاری: حسن انوری   

ناشر: فاطمی

موضوع:
زبان فارسی

44.95 دلار
فرهنگ روز سخن( 2004)
زیر نظر: حسن انوری   

ناشر: سخن

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

55.00 دلار
فرهنگ کوچک سخن( 2004)
زیر نظر: حسن انوری   

ناشر: سخن

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

27.95 دلار
فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن( 2008)
نویسنده: داریوش صبور   
با نظارت: حسن انوری   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

52.95 دلار
فرهنگ شفاهی سخن( 2009)
تالیف: محب الله پرچمی   
مقدمه و ویرایش: یوسف عالی عباس آباد   
به سرپرستی: حسن انوری   

ناشر: سخن

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

38.50 دلار
ذیل فرهنگ بزرگ سخن( 2011)
به سرپرستی: حسن انوری   

ناشر: سخن

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

32.50 دلار
شناخت ‌نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار( 2012)
گردآوری: محمدرضا شعار    نصیر شعار    شعار مقصود   
زیر نظر: توفیق سبحانی   
مقدمه: حسن انوری   

ناشر: قطره

موضوع:
مقالات ادبی

44.95 دلار
غمنامه رستم و سهراب (ویراست دوم)( 2011)
مقدمه‏، شرح و تعلیقات: حسن انوری    جعفر شعار   

ناشر: قطره

موضوع:

17.50 دلار