چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد معین
تحلیل هفت پیکر نظامی( 2005)
نویسنده: محمد معین   

ناشر: معین

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

21.50 دلار
چهار مقاله( 2003)
نویسنده: احمد بن عمر نظامی عروضی   
مصحح: محمد معین   

ناشر: زوار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

33.00 دلار
مزدیسنا و ادب پارسی (مجموعه دو جلدی)( 2005)
نویسنده: محمد معین   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

55.00 دلار
ایران از آغاز تا اسلام( 2004)
نویسنده: رومن گیرشمن   
مترجم: محمد معین   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

20.00 دلار
میراث ایران (تالیف سیزده تن از خاورشناسان)( 2005)
زیر نظر: آرتور جان آربری   
مترجم: احمد بیرشک    بهاء الدین پازارگاد    عزیزالله حاتمی    محمد معین    عیسی صدیق   

ناشر: علمی فرهنگی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

27.95 دلار
مجموعه 9 رساله از ابن سینا/دوره 9 جلدی( 2004)
نویسنده: حسین بن عبدالله ابن سینا   
مقدمه، حواشی و تصحیح: موسی عمید    محمود نجم آبادی    محمد مشکوه    محمد معین    احسان یارشاطر   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
آثار فیلسوفان

156.95 دلار
فرهنگ فارسی یک جلدی معین: بر اساس فرهنگ فارسی شش چلدی دکتر محمد معین( 2005)
نویسنده: محمد معین   
تلخیص: واحد پژوهش انتشارات معین   

ناشر: معین

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

39.95 دلار
فرهنگ معین: دوره 6 جلدی( 2004)
نویسنده: محمد معین   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

219.00 دلار
چهار مقاله و تعلیقات( 2009)
نویسنده: احمد بن عمر نظامی عروضی   
به سعی و اهتمام و تصحیح: محمد قزوینی   
تصحیح مجدد و شرح: محمد معین   

ناشر: معین

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

51.50 دلار
مجموعه مقالات دکتر محمد معین (مجموعه 2 جلدی)( 2008)
نویسنده: محمد معین   
به کوشش: دکتر مهدخت معین   

ناشر: صدای معاصر

موضوع:
مقالات ادبی

96.95 دلار