چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد روشن
همای نامه: منظومه ناشناخته حماسی( 2005)
مقدمه و تصحیح و حواشی: محمد روشن   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

29.00 دلار
ویس و رامین( 2002)
نویسنده: فخرالدین اسعد گرگانی   
مقدمه ، تصحیح و حواشی: محمد روشن   
با دو گفتار از: صادق هدایت    ولادیمیر مینورسکی   

ناشر: صدای معاصر

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

30.50 دلار
سلامان و ابسال: با شرح و سنجش آن با روایت های پورسینا و حنین ابن اسحاق و مقولاتی در تمثیل شناسی( 2003)
نویسنده: محمد روشن   

ناشر: اساطیر

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

16.00 دلار
منشآت خاقانی( 2005)
نویسنده: افضل الدین بدیل بن علی خاقانی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

37.00 دلار
روضة العقول( 2004)
نویسنده: محمد بن غازی ملطیوی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن    ابوالقاسم جلیل پور   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

48.95 دلار
مــرزبان نـامه ( 1997)
نویسنده: سعدالدین وراوینی   
مصحح: محمد روشن   

ناشر: اساطیر

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

49.50 دلار
نامه مینوی: مجموعه سی و هشت گفتار در ادب و فرهنگ ایرانی به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات( 1998)
زیر نظر: محمد روشن    ایرج افشار    حبیب یغمایی   

ناشر: سنایی

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

31.95 دلار
تاریخنامه طبری (دوره پنج جلدی)( 2001)
نویسنده: محمد بن جریر طبری   
مترجم: محمد بن محمد بلعمی   
مصحح: محمد روشن   

ناشر: سروش

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

206.00 دلار
جامع التواریخ (تاریخ هند و سند و کشمیر)( 2005)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

35.95 دلار
جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق)( 2007)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

30.00 دلار