چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
جواد طباطبایی
تاریخ فلسفه اسلامی( 2013)
نویسنده: هانری کربن   
مترجم: جواد طباطبایی   

ناشر: مینوی خرد

موضوع:
تاریخ فلسفه در ایران

32.50 دلار
تاملی در ترجمه متن های اندیشه سیاسی جدید: مورد شهریار ماکیاولی( 2013)
نویسنده: جواد طباطبایی   

ناشر: مینوی خرد

موضوع:
سیاست

28.00 دلار
خواجه نظام الملک طوسی گفتار در تداوم فرهنگ ایران( 2013)
نویسنده: جواد طباطبایی   

ناشر: مینوی خرد

موضوع:
سیاست

22.95 دلار
تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا (جلد نخست): از نوزایش تا انقلاب فرانسه 1500-1789 (دفتر سوم): نظام های نو آئین در اندیشه سیاسی( 2014)
نویسنده: جواد طباطبایی   

ناشر: مینوی خرد

موضوع:
سیاست

38.00 دلار
تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا (جلد نخست): از نوزایش تا انقلاب فرانسه 1500-1789: (دفتر نخست): جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات( 2015)
نویسنده: جواد طباطبایی   

ناشر: مینوی خرد

موضوع:
سیاست

33.95 دلار
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران: ملاحظاتی در مبانی نظری( 2015)
نویسنده: جواد طباطبایی   

ناشر: مینوی خرد

موضوع:
سیاست

37.50 دلار
تاملی درباره ایران (جلد نخست): دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران( 2016)
نویسنده: جواد طباطبایی   

ناشر: مینوی خرد

موضوع:
جامعه شناسی

41.00 دلار
زوال اندیشه سیاسی در ایران( 2017)
نویسنده: جواد طباطبایی   

ناشر: مینوی خرد

موضوع:
سیاست

46.00 دلار