چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حسن حبیبی
جشن نامه استاد دکتر محمد خوانساری( 2005)
به کوشش: فرهنگستان زبان و ادب فارسی   
زیر نظر: حسن حبیبی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
مقالات، گفتگوها،یادنامه ها و زندگینامه های فلسفی

39.95 دلار
گزیده مقالات و اخبار روزنامه های مهم درباره خلیج فارس: 1320 -1253 ه. ش( 2008)
مقدمه و بررسی: حسن حبیبی   
تدوین: امیر هوشنگ انوری   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

154.00 دلار
جامعه شناسی حقوقی (نمونه ای از یک بررسی و توصیف و تحلیل جامعه شناختی)( 2008)
نویسنده: حسن حبیبی   

ناشر: اطلاعات

موضوع:
جامعه شناسی

18.95 دلار
سرگذشت تقسیمات کشوری ایران: 1385-1285/جلد اول( 2009)
تالیف: فاطمه فریدی مجید   
با همکاری: فاطمه دفتری    نجمه ملک پور   
مقدمه و بررسی نهایی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

120.00 دلار
جشن نامه استاد اسماعیل سعادت( 2008)
زیر نظر: حسن حبیبی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

51.50 دلار
بررسی تاریخی، سیاسی و اجتماعی اسناد بندرعباس (1321-1226 ه.ق)( 2008)
تحقیق وتدوین: حسن حبیبی    محمد باقر وثوقی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

113.95 دلار
نخستین مجموعه سخنرانی های مشترک فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران شناسی( 2008)
زیر نظر: حسن حبیبی   
به کوشش: حسن قریبی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
مقالات ادبی

44.00 دلار
جشن نامه استاد دکتر محمد علی موحد( 2007)
زیر نظر: حسن حبیبی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
مقالات ادبی

42.00 دلار
وصف خلیج فارس در نقشه های تاریخی: مصور، رنگی( 2007)
پدیدآورندگان: محمد حسن گنجی    محمد باقر وثوقی    فاطمه فریدی    امیر هوشنگ انوری   
مقدمه، تدوین و بازبینی نهائی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

315.00 دلار
شهرهای ایران شهر، جلد دوم: باباحیدر- پیشین( 2011)
مدیر طرح: محمد رضا نصیری   
طرح، مقدمه و تدوین نهایی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

148.50 دلار