چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مهین دخت صدیقیان
فرهنگ واژه نمای حافظ به انضمام: فرهنگ بسامدی (بر اساس دیوان حافظ، تصحیح دکتر پرویز ناتل خانلری)( 2002)
به اهتمام: مهین دخت صدیقیان   
با همکاری: ابوطالب میرعابدینی   

ناشر: روزنه

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

44.95 دلار
ویژگی های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم و ششم هچری( 2004)
نویسنده: مهین دخت صدیقیان   
زیر نظر: دکتر پرویز ناتل خانلری   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

13.95 دلار
فرهنگ واژه نمای حافظ (به انضمام: فرهنگ بسامدی)( 2004)
نویسنده: مهین دخت صدیقیان   
با همکاری: دکتر ابوطالب میرعابدینی   

ناشر: سخن

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

43.50 دلار
فرهنگ واژه نمای غزلیات سعدی به انضمام فرهنگ بسامدی (مجموعه سه جلدی)( 2000)
نویسنده: مهین دخت صدیقیان   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

89.00 دلار
فرهنگ اساطیری - حماسی ایران، جلد اول: پیشدادیان( 2007)
به کوشش: مهین دخت صدیقیان   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اساطیر ایران

32.00 دلار
فرهنگ اساطیری - حماسی ایران، جلد دوم: کیانیان( 2007)
تالیف: سید ابوطالب میرعابدینی    مهین دخت صدیقیان   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اساطیر ایران

36.50 دلار
زبان خوش آهنگ فارسی( 2009)
نویسنده: مهین دخت صدیقیان   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
زبان فارسی

33.00 دلار