چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
عبدالمحمد آیتی
شاهنامه فردوسی (الشاهنامه)( 2002)
نویسنده: فتح بن علی بنداری اصفهانی   
مترجم: عبدالمحمد آیتی   
ویراستار: ع. روحبخشان   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

31.95 دلار
سفیر سخن (مجموعه مقالات استاد عبدالمحمد آیتی)( 2006)
نویسنده: عبدالمحمد آیتی   
به کوشش: حکیمه دسترنجی   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
مقالات ادبی

37.00 دلار
العبر: تاریخ ابن خلدون (مجموعه 7 جلدی)( 2004)
نویسنده: ابوزید عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون   
ترجمه: عبدالمحمد آیتی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

252.95 دلار
تحریر تاریخ وصاف( 2004)
نویسنده: عبدالمحمد آیتی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

21.50 دلار
تاریخ فلسفه در جهان اسلامی( 2004)
نویسنده: حنا فاخوری   
با همکاری: خلیل جر   
مترجم: عبدالمحمد آیتی   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
تاریخ فلسفه در ایران

30.50 دلار
وقایع نگاری خلیج فارس (بخش تاریخ ایران)( 2009)
نویسنده: جان گوردون لوریمر   
ترجمه: عبدالمحمد آیتی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

77.50 دلار
ایران در کتاب نزهة المشتاق( 2009)
ترجمه: عبدالمحمد آیتی   
مقدمه و بررسی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

38.50 دلار
مجموعه اشعار وصاف الحضره( 2013)
نویسنده: شهاب الدین عبدالله بن فضل الله وصاف شیرازی   
به اهتمام: حکیمه دسترنجی    محمد رضا نصیری   
ویراستار: عبدالمحمد آیتی   

ناشر: هفت وادی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

16.50 دلار