چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان : دفتر دوم( 2005)
تدوین: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

17.50 دلار
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان: دفتر اول( 2005)
تدوین: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

13.95 دلار
فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان ـ دفتر نهم( 2012)
گردآوری: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

46.95 دلار
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان (دفتر دهم)( 2013)
تدوین: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی
زبان، فرهنگ ها و واژه نامه ها

34.00 دلار
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره (جلد سوم): حاتم بیگ – سبک هندی( 2013)
زیر نظر: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

80.00 دلار
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان (دفتر یازدهم)( 2014)
تدوین: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

25.50 دلار
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان (دفتر دوازدهم)( 2015)
تدوین: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

32.50 دلار
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان (دفتر سیزدهم)( 2015)
گردآوری: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

30.00 دلار
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان: دفتر چهاردهم( 2017)
نویسنده: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فرهنگ های فارسی - خارجی

33.95 دلار
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان: دفتر پانزدهم( 2018)
تدوین: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

36.00 دلار